Bieżący numer

Bioasekuracja w eurpejskich fermach drobiu wymaga szybkiej poprawy

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi przez międzynarodowy zespół naukowców (Polskę reprezentował prof. dr hab. P. Szeleszczuk), intensywna edukacja właścicieli ferm drobiarskich I personelu obsługującego te fermy powinna pomóc poprawić ogólną skuteczność program bioasekuracji na europejskich fermach drobiu.

Badanie poziomu bioasekuracji zewnętrznej i wewnętrznej w skali od 0 (poziom najniższy) do 100 (poziom najwyższy) punktów, przeprowadzone na 399 przemysłowych fermach drobiu w 5 krajach członkowskich UE, wskazuje, że największym zagrożeniem dla zachowania najwyższego poziomu bioasekuracji są personel obsługujący fermy oraz różne osoby wchodzące na fermę (średnio 51,5 pkt.).

Bioasekuracja wewnętrzna jest na wyższym poziomie (średnia ważona 76,6 pkt.) niż zewnętrzna (średnia ważona 68,4 pkt.). Stosunkowo szeroki zakres i wysoka zmienność poziomu bioasekuracji zewnętrznej (59,8-78) i wewnętrznej (63,0-85,6) dowodzą, że możliwe jest polepszenie bioasekuracji poprzez bardziej intensywne szkolenie właścicieli oraz personelu obsługującego fermy.