Bieżący numer

Permanentna kontrola statusu zdrowotnego kurcząt na fermie pozwala zapobiegać skażeniu mięsa drobiowego bakteriami Salmonella

 

Skażenie mięsa drobiowego i wyrobów z niego bakteriami z rodzaju Salmonella jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z jakim musi zmagać się przemysł drobiarski na całym świecie. Świadczą o tym nie tylko liczne reklamacje, ale także wciąż wysoka liczba zachorowań ludzi na salmonellozę, której źródłem mogło być mięso drobiowe.

Dr wet. Chuck Hofacre, prezes Southern Poultry Research Group, USA zwraca uwagę producentów drobiu na to, że istotą skutecznego zapobieżenia skażenia mięsa drobiowego bakteriami Salmonella w zakładzie drobiarskim jest ograniczenie ilość bakterii, jaka zostanie wprowadzona na teren zakładu wraz z kurczętami, czyli w jakim stopniu ptaki dostarczone do uboju są skażone bakteriami Salmonella.

W związku z tym dr Hofacre zaleca właścicielom ferm kurcząt brojlerów częste pobieranie próbek kału z obuwia personelu obsługującego poszczególne kurniki i wykonywanie badań w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych w kierunku obecności bakterii z rodzaju Salmonella, a nie tylko przekazywanie padłych ptaków wtedy, gdy właściciel fermy chce wiedzieć, co było przyczyną nadmiernej liczby padnięć kurcząt.

Posiadanie bieżących informacji o statusie zdrowotnym produkowanych kurcząt, w tym o ewentualnym skażeniu ich bakteriami Salmonella, pozwoli producentom drobiu przede wszystkim uniknąć wysłania do ubojni kurcząt skażonych groźnymi bakteriami chorobotwórczymi, gdzie ubojnia praktycznie nie ma możliwości zbadania dostarczonych kurcząt i wycofania z uboju kurcząt skażonych, ale także na oszacowanie skuteczności różnych zabiegów stosowanych na fermie (szczepienia, podawanie leków, probiotyków zakwaszanie wody do picia kwasami organicznymi) w celu uchronienia kurcząt przed skażeniem bakteriami chorobotwórczymi, w tym także bakteriami Salmonella.