Bieżący numer

Dyskusja nad ubojem halal bardziej merytoryczna; unikalna technologia może pozwolić uniknąć utylizacji piskląt kogutków

 

Najważniejszym odbiorcą polskich produktów drobiarskich są kraje UE (ponad 70% eksportu w 2019 r.), przy czym ok. 93% tego eksportu to mięso drobiowe. W I kwartale 2020 r. Polska wyeksportowała 411 tys. ton produktów drobiarskich o wartości ok. 3,1 mld PLN. Eksport produktów drobiarskich ogółem w 2019 r. przekroczył 1,7 mln ton

Znacząca część (ok. 40%) wyeksportowanego mięsa drobiowego pochodzi z uboju rytualnego halal. Eksperci twierdzą, że ponad 95% wyprodukowanego tym sposobem mięsa drobiowego trafia na europejskie rynki; eksport polskiego mięsa drobiowego z uboju rytualnego na rynki pozaeuropejskie jest znikomy.

Nieskrywane zdumienie przedstawicieli polskiej branży drobiarskiej budzi inicjatywa Inspekcji Weterynaryjnej, która – prawdopodobnie w związku z toczącą się dyskusją nad ustawą o ochronie zwierząt – zwróciła się w ostatnich dniach do zakładów drobiarskich w Polsce o podanie wielkości eksportu mięsa drobiowego z uboju rytualnego, ale wyłącznie na rynki pozaeuropejskie. Wielkość tego eksportu jest rzeczywiście niewielka – informują drobiarze. Wykorzystanie zatem tego argumentu w dyskusji nad zasadnością dalszego utrzymania uboju rytualnego w polskich zakładach drobiarskich może być swego rodzaju manipulacją.

Tymczasem w niektórych włoskich zakładach wylęgu drobiu rozpoczęły się doświadczenia nad wykorzystaniem unikalnej technologii inkubacji oferowanej przez firmę Soos Technology, w trakcie której kształtując odpowiednio parametry temperatury, wilgoci, zawartości CO2 oraz poddając inkubowane jaja (od 0-16 dnia inkubacji) wibracjom wywołanym emisją dźwięków o określonej częstotliwości i natężeniu możliwe jest wywołanie takich zmian genetycznych w procesie rozwoju embrionów, że ponad 80% wylężonych kogucików będzie mogło produkować i znosić jaja zachowując swoje męskie cechy.

Informacje o firmie Soos i oferowanej przez nią technologii, która wydaje się być wręcz nieprawdopodobna, podały liczące się portale drobiarskie.