Bieżący numer

Ministrowie rolnictwa UE obradowali w Brukseli nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej

 

Minister Jan Krzysztof Ardanowski uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. rolnictwa (AGRIFISH), które odbywało się 21 września w Brukseli. Prezydencja niemiecka,  pod kierunkiem minister rolnictwa Julii Kloeckner,  przedłożyła do dyskusji 2 ważne tematy WPR – dotyczące  zielonej architektury w rolnictwie oraz nowego modelu wdrażania polityki rolnej po 2020 r.

Jako działania najefektywniejsze i najistotniejsze dla spełniania wymogów środowiskowych i klimatycznych minister uważa instrumenty II filara: działania środowiskowo-klimatyczne, modernizację gospodarstw i doradztwo, w tym dotyczące fermowej produkcji drobiu i jaj. Eko-schematy powinny być jedynie uzupełnieniem działań środowiskowych II filara i dlatego MRiRW jest przeciwne ustalaniu limitu wydatków na eko-schematy w filarze I, bo może to stwarzać ryzyko utraty niewykorzystanych środków. 

Grupa 15 państw, w tym Polska,  przedłożyła pod obrady deklarację na temat potrzeby rozwoju uprawy roślin białkowych w UE jako surowca paszowego m.in. dla drobiu. Polska wielokrotnie wnioskowała o zwiększenie produkcji białka, w tym bez GMO w Europie, dlatego popiera wspólne stanowisko przedstawione przez Francję, dotyczące wsparcia produkcji roślin białkowych w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej.

Odnosząc się do możliwych konsekwencji brexitu dla unijnego handlu towarami rolnymi minister stwierdził, że brak porozumienia w negocjacjach dwustronnej umowy o wolnym handlu spowoduje pogorszenie warunków dostępu państw UE do rynków UK, co ma szczególnie duże znaczenie dla eksportu m.in. mięsa drobiowego i wyrobów drobiarskich.