Bieżący numer

Czy RASFF jest miejscem konkurencji wśród europejskich producentów mięsa drobiowego?

 

System wczesnego ostrzegania o niebezpieczeństwie pochodzącym z żywności lub pasz RASFF działa w UE i państwach współpracujących od 1979 roku. Jego istotą jest wczesne ostrzegania o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie grożącym zdrowiu ludzkiemu w żywności, m.in. wynikające ze skażenia żywności bakteriami Salmonella.

Ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności i pasz zapewniające bezpieczeństwo żywności i żywienia w Polsce są określone w Ustawie z 2006 r. ( Dz. U. 2019 poz. 1252).

W okresie od początku 2020 r. zgłoszono 198 przypadków obecności bakterii Salmonella w pochodzących z Polski produktach drobiarskich (mięso drobiowe), przy czym 46 przypadków zostało wykrytych i zgłoszonych przez polskie służby Inspekcji Weterynaryjnej, a pozostałe 152 przez inne państwa UE (w 2019 r. inne państwa UE zgłosiły 93 przypadki, wzrost o 63%). Sytuacja ta wzbudziła zrozumiałe zaniepokojenie wśród eksporterów polskiego mięsa drobiowego.

Trwająca dyskusja wskazuje, że skuteczne rozwiązanie problemu skażeń bakteriami Salmonella natrafia na poważne trudności w praktycznej realizacji obowiązujących w Polsce przepisów, m.in. z powodu rozbieżnych interesów właścicieli poszczególnych ogniw produkcji mięsa drobiowego.

Co więcej, niezależni eksperci ds. bezpieczeństwa żywności w Polsce twierdzą, że nie można wykluczyć skażenia polskiego mięsa drobiowego w krajach importerów, a także zgłaszania przypadków skażenia do RASFF jako elementu konkurencji na napiętym rynku eksportu drobiu między producentami w różnych krajach UE, gdzie Polska jest największym producentem.