Bieżący numer

Projekt zmian w ustawie o ochronie praw zwierząt może ograniczyć eksport polskiego drobiu

 

Grupa posłów PiS wniosła 11 września 2020 r. do Marszałek Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, który zawiera propozycję dodania w Art. 34 ust. 3a, zezwalającego poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na potrzeby wyłącznie ich członków, zwanego dalej „ubojem bez ogłuszania”.

Projekt zostanie skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych w celu zaopiniowania, czy jest zgodny z prawem UE i zawiera prawidłowe formalne elementy uzasadnienia, a w przypadku wątpliwości do Komisji Ustawodawczej. Po uzyskaniu pozytywnych opinii projekt po nadaniu mu nr druku sejmowego trafi pod obrady Sejmu.

Zaproponowana zmiana przepisów dotyczących „uboju bez ogłuszania” spowodowała poważne zaniepokojenie przedstawicieli przemysłu drobiarskiego w Polsce, ponieważ ograniczenie stosowania takiego rodzaju uboju wyłącznie do zwierząt przeznaczonych na potrzeby członków związków wyznaniowych w RP spowoduje zakaz uboju bez ogłuszania drobiu na potrzeby eksportu. Wartość tego eksportu w 2018 r. wyniosła ponad 2 mld PLN i stanowi niezwykle istotny element działania branży drobiarskiej w Polsce, szczególnie w sytuacji ograniczeń (hotele, restauracje, HoReCa) wynikających z zagrożenia pandemią COVID-19.

Wprowadzenie zaproponowanych poprawek zniszczy wieloletni trud producentów drobiu w Polsce w pozyskaniu znaczących rynków krajów wyznających islam i judaizm, a przez to istotnie ograniczy produkcję drobiu w Polsce i jego eksport.