Bieżący numer

Bakteriofagi skutecznie zwalczają bakterie Salmonella u drobiu, a KRD-IG i KIPDiP dyskutują nad zmianami w KPZ bakterii Salmonella

 

Pierwszorzędną zasadą produkcji drobiarskiej powinno być takie zabezpieczenie procesu chowu drobiu i jego przetwórstwo, aby sprzedawane i konsumowane produkty drobiarskie nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi, głównie z powodu skażenia bakteriami Salmonella – twierdzi Jack McReynolds, dyrektor techniczny Działu Badawczo-Rozwojowego amerykańskiej firmy Arm & Hammer Animal and Food Production, służącej producentom i przetwórcom drobiu najnowszymi rozwiązaniami gwarantującymi bezpieczny proces produkcji.

Jednym z programów oferowanych przez A&HAFP jest zastosowanie bakteriofagów do skutecznego zwalczania bakterii Salmonella. W USA rocznie z powodu skażenia żywności, w tym także produktów drobiarskich (mięso, jaja) bakteriami Salmonella, notuje się ok. 1,35 mln przypadków salmonellozy u ludzi, z czego ponad 26,5 tys. wymaga hospitalizacji (ok. 400 osób umiera z powodu salmonellozy). Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) stwierdza rocznie w krajach UE ok. 100 tys. przypadków salmonellozy u ludzi.

Tymczasem trwa dyskusja między KRD-IG a KIPDiP na temat proponowanych zmian w Krajowym Programie Zwalczania Salmonelli w polskiej produkcji drobiarskiej. Wzrost w ostatnim czasie reklamacji wytwarzanych w Polsce produktów drobiarskich z powodu skażenia bakteriami Salmonella wskazuje, że dotychczasowy system kontroli może być nie w pełni efektywny i wymaga wzmocnienia.

Proponowane zmiany obejmują m.in. doprecyzowanie umów kontraktacyjnych między hodowcą a rzeźnią o aspekty dotyczące występowania Salmonelli, jednorazowe przebadanie wszystkich stad piskląt jednodniowych przed trafieniem na fermę przez urzędowego lekarza weterynarii lub niezależny podmiot trzeci, rekompensatę kosztów dla hodowców, u których wystąpiła Salmonella, poprzez powszechny system ubezpieczeniowy oraz precyzyjne określenie definicji partii produkcyjnej.