Bieżący numer

Zwalczanie występowania bakterii Salmonella w mięsie drobiowym i jajach „po nowemu”

 

W ostatnim czasie wzrosła ilość przypadków skażenia bakteriami Salmonella  wyprodukowanego w Polsce mięsa drobiowego. Szczególnie dotkliwe dla polskiej branży drobiarskiej okazały się przypadki wykrycia tej groźnej dla zdrowia ludzi bakterii w mięsie drobiowym oraz elementach tuszki drobiowej, które zostały wyeksportowane do innych krajów.  

W związku z tym Główny Inspektorat Weterynarii na podstawie wniosków wynikających z prowadzonych konsultacji i dyskusji Inspekcji Weterynaryjnej z przedstawicielami zakładów drobiarskich, producentów drobiu i jaj oraz organizacji drobiarskich postanowił zaproponować zmiany w organizacji badań i nadzoru nad występowaniem bakterii Salmonella w stadach kurcząt brojlerów i kur niosek wnioskując o powołanie dodatkowego nowego zewnętrznego podmiotu, który niezależnie od laboratoriów ZHW i akredytowanych prywatnych laboratoriów weterynaryjnych prowadziłby kontrolę w stadach drobiu w kierunku obecności bakterii Salmonella. Wniosek GIW został poparty przez producentów drobiu, mięsa drobiowego i jaj będących członkami KRD-IG.

Przeciwko takiemu rozwiązaniu stanowczo protestują producenci drobiu i jaj reprezentowani przez KIPDiP. W otwartym liście do ministra rolnictwa i głównego lekarza weterynarii twierdzą, że proponowane zmiany spowodują nie tylko niepotrzebne dodatkowe koszty produkcji kurcząt i jaj, ale ponadto nie będą obejmowały kontrolą ubojni i przetwórni drobiu, a do kontaminacji bakteriami Salmonella może dochodzić również w tych obiektach. Niezrozumiałym dla KIPDiP jest też objęcie „zewnętrzną” kontrolą na obecność bakterii Salmonella stad kur niosek, niejako przy okazji badań stad kurcząt brojlerów.

Zdaniem KIPDiP system zwalczania występowania bakterii Salmonella w Polsce ma wystarczające narzędzia pozwalające na skuteczne działania. Jeśli jakiekolwiek organizacje branżowe mają uzasadnione podejrzenia wobec producentów o nieuczciwe praktyki związane z np.: pobieraniem i badaniem prób właścicielskich, to KIPDiP proponuje zgłaszać takie przypadki uprawnionym organom ścigania.