Bieżący numer

Liczne zakażenia COVID-19 w Mikstacie, wspólne badania nad chorobami odzwierzęcymi na świecie

 

Jak poinformował wojewoda wielkopolski, przeprowadzone testy wykazały, że 233 pracowników zakładu drobiarskiego AMI w Mikstacie (w zakładzie zatrudnionych jest 781 osób) jest zakażonych koronawirusem COVID-19.

Dyrekcja wstrzymała produkcję do odwołania, postanowiła poddać testom wszystkich pracowników oraz przeprowadzić pełną dezynfekcję całego zakładu. Wszyscy pracownicy zakładu zostaną poddani powtórnemu badaniu pod koniec bieżącego tygodnia. W celu lepszej realizacji badań wojewoda wielkopolski skierował do Mikstatu mobilny punkt pobierania wymazów.

Poważne skutki pandemii COVID-19 (liczne zachorowania i przypadki śmierci, silnie negatywny wpływ na gospodarkę) zachęciły władze licznych państw w rejonie Azji Wschodniej i Pacyfiku do skoordynowania i intensyfikacji badań nad identyfikacją patogenów u zwierząt hodowlanych i dzikich w celu określenia potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi ze strony drobnoustrojów chorobotwórczych (choroby odzwierzęce).

Inger Anderson, przewodnicząca Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) przedstawiła wyniki raportu, przygotowanego wspólnie przez UNEP i Międzynarodowy Instytut Badań nad Chowem Zwierząt w Nairobi, Kenia, w którym podano m.in., że w ostatnich latach zanotowano na świecie sześć poważnych pandemii spowodowanych przez koronawirusy, przy czym ponad 75% wszystkich groźnych chorób to zoonozy (choroby odzwierzęce).

Wyniki badań pozwolą określić także potencjalne źródła zakażeń oraz ustalić zasady ochrony przed rozprzestrzenianiem się licznych chorób odzwierzęcych na całym świecie. Warto podkreślić, że podobne programy badawcze są prowadzone w UE, także z udziałem Polski.