Bieżący numer

Cedrob Group prowadzi strategiczną restrukturyzację swoje działalności

 

Za kwotę 27,8 mln zł Cedrob SA zakupił od Gobarto SA zakłady mięsne ZM SILSIA SA, przy czym wszystkie trzy firmy należą do Cedrob Group. Transakcja, zrealizowana w ostatnich dniach lipca br., stanowi jeden z ważniejszych etapów restrukturyzacji działalności Cedrob Group przewidzianej na okres najbliższych pięciu lat, w wyniku której ma powstać silna kapitałowa grupa firm na polskim rynku mięsnym. Gobarto SA, dotychczasowy właściciel ZM SILESIA, zgodnie ze strategią rozwoju firmy przyjętą przez zarząd Cedrob Group, będzie skupiony głównie na produkcji zwierzęcej.

Utworzona przez kilku młodych przedsiębiorców w 1990 r. Cedrob Group wykupiła od Skarbu Państwa zakłady drobiarskie w Ciechanowie, wcześniej należące do Poldrobu. Przez kolejne lata dzięki umiejętnemu zarządzaniu Cedrob jako zintegrowana grupa kapitałowa oparta wyłącznie na polskim kapitale stał się jednym z liderów przemysłu drobiarskiego w Polsce (fermy rodzicielskie, zakłady wylęgowe, fermy tuczu, wytwórnie pasz, ubojnie i zakłady przetwórstwa drobiowego). Z rocznym ubojem ponad 190 mln kurcząt brojlerów Cedrob mieści się w pierwszej dwudziestce największych zakładów drobiarskich w UE.

Oprócz działalności drobiarskiej Cedrob Group prowadzi działalność w produkcji i przetwórstwie mięsa czerwonego (wieprzowina) oraz transporcie i rynku paliw. Jest też współwłaścicielem wraz z zarządem Portu Gdańsk powstającej na terenie gdańskiego portu nowoczesnej chłodni, której pełne uruchomienie przewidziane jest na 2021 r. Chłodnia będzie stanowiła znaczące ogniwo w strategii eksportu mięsa i przetworów z drobiu przez Cedrob Group.