Bieżący numer

Rośnie światowa produkcja mięsa drobiowego, opłacalność produkcji brojlerów w Polsce poprawia się

 

Wg najnowszych danych FAO wartość produkcji drobiarskiej wzrosła w 2019 r. w skali światowej o 6% i wyniosła ogółem 231,5 mld USD. Wzrost produkcji drobiu, podobnie jak i konsumpcji, notuje się już trzeci rok z rzędu. W 2020 r. przewiduje się, że światowa produkcja mięsa drobiowego wyniesie 137 mln ton, przy czym największy wzrost nastąpi w Brazylii, krajach UE, W. Brytanii, Brazylii i Meksyku. Interesujące jest to, że najwięcej nowych inwestycji w przemyśle drobiarskim w najbliższym czasie spodziewanych jest w krajach UE i w W. Brytanii.

Krajami, w których konsumuje się najwięcej mięsa drobiowego, są Chiny (20 mln ton), USA (19 mln ton) i Brazylia (12 mln ton). Natomiast największe spożycie mięsa drobiowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca zanotowano w Malezji (63 kg/osobę), USA (58 kg/osobę) i Brazylię (57 kg/osobę).

Niestety, wzrost bezrobocia w wyniku pandemii COVID-19 w Indiach i Tajlandii, a także w USA, może spowodować spadek konsumpcji mięsa drobiowego w tych krajach, a co za tym idzie, spadek opłacalności i ograniczenie produkcji drobiu.

Cena skupu kurcząt brojlerów w Polsce wyniosła w pierwszych dniach lipca 3,26 zł/kg i nadal wykazuje tendencje wzrostowe. Producenci kurcząt brojlerów oczekują, że cena skupu wyniesie ponad 3,40 zł/kg, jak to miało miejsce jeszcze w marcu br. przed ogłoszeniem restrykcji wynikających z ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19. Najniższą cenę zakłady drobiarskie płaciły producentom na przełomie kwietnia i maja br. (3,00 zł/kg o mniej). W lipcu wzrosła również cena sprzedaży tuszek, która wynosi obecnie ok, 5,50 zł/kg.

Perturbacje związane z pandemia COVID-19 spowodowały spadek eksportu mięsa drobiowego z Polski, szczególnie w marcu i kwietniu. Mimo to wyeksportowano z Polski w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. ponad 450 tys. ton mięsa drobiowego (spadek o 7,2% w porównaniu do takiego samego okresu w ub.r.).