Bieżący numer

Mniejsza produkcja mięsa drobiowego w Hiszpanii, drugim producencie w UE

 

Hiszpania wyprodukowała w 2019 r. 1,7 mln ton mięsa drobiowego, o 6% więcej w porównaniu do produkcji w 2018 r. Pod względem wielkości produkcji mięsa drobiowego Hiszpania zajmuje drugie miejsce wśród 27 krajów UE (13% produkcji ogółem w UE), zaraz za Polską wyprzedzając Niemcy i Francję. Ok 80% produkowanego w Hiszpanii mięsa drobiowego to mięso kurcząt brojlerów.

Ograniczenia w związku z COVID-19 powodują, że w 2020 r. produkcja mięsa kurcząt brojlerów może być mniejsza w Hiszpanii o ok. 5%, natomiast produkcja mięsa z indyków nawet o 10%. Przemysł drobiarski w Hiszpanii od kilku lat sukcesywnie modernizuje swoją ofertę rynkową proponując klientom coraz więcej produktów półgotowych i gotowych do spożycia aniżeli tylko świeże mięso drobiowe w postaci elementów.

W 2019 r. Hiszpania zaimportowała 111 tys. ton mięsa drobiowego, głównie z innych krajów UE. Eksport obejmuje ok. 15% produkowanego mięsa drobiowego, głównie na rynki UE (ok. 55% eksportu), ale także do krajów afrykańskich (RPA, kraje Subsaharyjskie). Niestety, w I kwartale br. eksport hiszpańskiego mięsa drobiowego spadł o 18%, i chociaż krajowa konsumpcja wzrosła, to nadprodukcja spowodowała spadek cen skupu kurcząt brojlerów w kwietniu br. o ok. 15% w porównaniu do cen skupu w marcu br.

Pogłowie kur niosek w Hiszpanii wzrosło w 2019 r. o 5% do 45,8 mln szt. utrzymywanych w 1323 fermach (77% kur w chowie klatkowym). Produkcja jaj w Hiszpanii (12 mld szt/rocznie) stanowi ok. 11% produkcji jaj ogółem w UE.

Hiszpania zaimportowała w 2019 r. jaja wylęgowe brojlerowskie z USA (wartość importu 5 mln USD), chociaż sama jest także ważnym na świecie eksporterem jaj wylęgowych brojlerowskich, głównie do Rosji oraz krajów Bliskiego Wschodu. Eksport jaj spożywczych stanowi ok. 15% produkcji, głównie do krajów UE, a także na rynki afrykańskie. Analitycy przewidują, że produkcja jaj spożywczych w Hiszpanii w 2020 r. powinna wzrosnąć o ok. 3%; sprzyja temu większa konsumpcja krajowa, co spowodowało wzrost ceny sprzedaży w I półroczu br. średnio o 15% w porównaniu do średnich cen w 2019 r.