Bieżący numer

Nowe przepisy zmienią zasady importu mięsa drobiowego przez kraje UE, natomiast Chiny wstrzymują kolejny import mięsa drobiowego z powodu COVID-19

 

Nowe przepisy całkowicie zabraniające stosowanie profilaktycznych dawek antybiotyków w produkcji zwierzęcej, w tym także drobiu, jakie zostaną wprowadzone 28 stycznia 2022 r. w krajach UE, spowodują, że jeśli producenci drobiu spoza UE (USA, Brazylia, Tajlandia, Ukraina i inni) nie dostosują swoich procedur w chowie drobiu do obowiązujących w UE przepisów, utracą możliwość eksportu jakichkolwiek produktów drobiarskich na rynek europejski.

Wprowadzone przez UE przepisy są zgodne z zaleceniem WHO z 2017 r. o wprowadzeniu zakazu stosowania antybiotyków w celach profilaktycznych w produkcji zwierzęcej, ponieważ takie procedury sprzyjają powstawaniu lekoopornych drobnoustrojów chorobotwórczych zagrażających zdrowiu ludzi. Z decyzją UE nie chce zgodzić się m.in. amerykański USDA twierdząc, że propozycje WHO i wprowadzone przez UE na tej podstawie przepisy nie mają potwierdzenia w opublikowanych badaniach naukowych.

Tymczasem Chiny wprowadziły kolejny zakaz importu mięsa z powodu ryzyka przeniesienia wirusa COVID-19, tym razem mięsa drobiowego z amerykańskiej firmy Tyson Foods twierdząc, że importowane z USA produkty mogą zawierać koronawirusy COVID-19. Chiński zakaz dotyczy wyrobów drobiarskich z zakładów w Springdale, Arkansas, w których po przetestowaniu 1120 pracowników u 227 wykryto obecność wirusa COVID-19, w większości bezobjawowych.

Tyson Foods poinformował, że wśród przetestowanych 3748 pracowników u 481 stwierdzono obecność wirusa COVID-19, przy czym 455 osób (95% spośród zakażonych) nie miało żadnych objawów chorobowych.