Bieżący numer

Decyzję o planowym zmniejszeniu wstawień brojlerów w Kanadzie podjęto już w lutym br

 

Chicken Farmers of Canada (CFoC), organizacja zrzeszająca ponad 2800 kanadyjskich producentów kurcząt brojlerów, postanowiła już w lutym br. stopniowo zmniejszać produkcję brojlerów w związku ze spodziewanym mniejszym popytem na mięso drobiowe spowodowanym ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19.

„Niestety, ponad 40% produkowanego mięsa drobiowego było wcześniej sprzedawane do sieci HoReCa i nawet nieco większa sprzedaż detaliczna nie pozwoliłaby zagospodarować powstającej szybko nadpodaży mięsa drobiowego” – stwierdziła Lisa Bishop-Spencer, dyrektor ds. komunikacji prasowej w zarządzie CFoC.

W lutym br. zarząd CFoC wspólnie z zakładami drobiarskimi postanowił zmniejszyć liczbę nakładanych jaj wylęgowych i tym samym ilość wstawianych piskląt brojlerowskich o 13% w stosunku do przyjętego wcześniej planu wstawień. Przyczyniło się to do zmniejszenia liczby ubijanych brojlerów maju i czerwcu br. (produkcja o 9% mniejsza w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.). Na podstawie zaktualizowanych informacji o stanie pandemii COVID-19 zarząd CFoC podjął w końcu kwietnia br. decyzję o kolejnym zmniejszeniu o 12% ilości wstawianych piskląt obniżając produkcję mięsa drobiowego w lipcu i sierpniu dostosowując ją bardziej do spodziewanego popytu.

Podejmując już w lutym br. decyzję o zmniejszeniu liczby nakładanych jaj wylęgowych i ilości wstawianych piskląt CFoC chciał uniknąć konieczności przymusowej depopulacji stad brojlerowskich, tak jak to się działo w innych krajach, oraz zmniejszyć podaż mięsa drobiowego na wewnętrznym rynku kanadyjskim, unikając tym samym dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zmagazynowania ogromnych ilości mięsa drobiowego.

Mniejsza produkcja spowodowała krótkookresowe wstrzymywanie ubojów w zakładach drobiarskich należących do Maple Leaf Foods, Fraser Valley Specialty Poultry oraz Superior Poultry Processors. Dzięki temu można było uruchomić system wzajemnych usługowych ubojów kurcząt i przechowywania mięsa drobiowego.