Bieżący numer

Wolniejszy wzrost produkcji mięsa drobiowego na świecie w 2020 r.

 

FAO w opublikowanym ostatnio raporcie Food Outlook przewiduje wzrost światowej produkcji ogółem mięsa drobiowego w 2020 r. o 2,4% w porównaniu do 2019 r. (137 mln ton vs. 133,6 mln ton), przy czym tempo tego wzrostu będzie o połowę wolniejsze w porównaniu do tempa wzrostu w 2019 r. W niektórych krajach (Chiny, UE, Brazylia, Meksyk) rzeczywiście nastąpi wzrost produkcji mięsa drobiowego, natomiast w innych (USA, Tajlandia, Indie, Turcja) przewiduje się spadek produkcji drobiu. Światowa produkcja wszystkich rodzajów mięsa ogółem wyniesie w 2020 r. 333 mln ton, o 1,7% mniej niż w 2019 r.

Wzrost produkcji drobiu w Chinach będzie wynikał z ciągle mniejszej podaży wieprzowiny (ASF), natomiast w Brazylii siłą napędową dla rozwoju produkcji drobiu jest rosnący eksport. W krajach UE większa produkcja drobiu będzie stymulowana rozwojem firm drobiarskich, natomiast w Meksyku czynnikiem wpływającym na zwiększenie produkcji drobiu mogą być tańsza pasza oraz wykorzystanie kurcząt brojlerów o większym potencjale genetycznym.

Ograniczenia wynikające z zagrożenia wirusem COVID-19 (mniejszy ruch turystyczny, zamknięte restauracje i bary uliczne) spowodują spadek popytu na mięso drobiowe w Indiach i Tajlandii. Zdecydowanie mniejsza konsumpcja poza domem będzie powodem mniejszego popytu na mięso drobiowe w USA.

Chociaż analitycy FAO przewidują 17% wzrost importu mięsa drobiowego przez Chiny, to  perturbacje wynikające z pandemii COVID-19 (ograniczenia HoReCa, bezrobocie) spowodują w 2020 r. niewielki spadek o 0,3% globalnego handlu mięsem drobiowym, głównie w krajach, które tradycyjnie są znaczącymi importerami mięsa drobiowego (Japonia, Meksyk, Kuba, Arabia Saudyjska i RPA). W 2019 r. zanotowano wzrost światowego handlu mięsem drobiowym o 2,9%. Nadal w 2020 r. USA i Brazylia będą znaczącymi eksporterami mięsa drobiowego, natomiast eksport drobiu będzie mniejszy w Tajlandii, Turcji i Argentynie.