Bieżący numer

Znaczący wzrost światowej produkcji jaj w latach 2008-2018

 

Jaja towarzyszą ludziom na całym świecie od tysięcy lat nie tylko jako przedmiot kultu, ale także jako składnik pożywienia będąc ważnym źródłem wysokowartościowego łatwo strawnego białka, bogatego w przyswajalne aminokwasy. Jajo kurze (ok. 90 kcal energii metabolicznej) zawiera 75% wody, 12% białka, 10% tłuszczu (w tym 4% jednonienasyconych, 3% nasyconych, 1% wielonienasyconych i zaledwie 0,4% cholesterolu), 1% węglowodanów oraz dużo witamin A i D oraz z grupy B.

Przeglądając niedawno opublikowany raport FAOSTAT dowiadujemy się, że światowa produkcja jaj spożywczych (ok. 74 mln ton w 2018 r.) wzrosła w latach 2008-2018 o 24,3%, wyprzedzając zdecydowanie pozostałe sektory produkcji zwierzęcej poza wzrostem produkcji brojlerów, który wyniósł w tym okresie ponad 41%. Spośród wymienionych w raporcie 208 krajów wzrost produkcji jaj rocznie zanotowano w 161 krajach; największy w Królestwie Bhutanu (o 1349%). W 81 krajach wzrost produkcji jaj był wyższy aniżeli średni wzrost światowy. Największym producentem jaj na świecie są Chiny, gdzie wzrost produkcji w latach 2008-2018 wyniósł 3,6 mln ton (ok. 60 mld szt.). Polska produkcja jaj stanowi ok. 8% produkcji w całej UE.

Niestety, w 47 krajach nastąpił spadek produkcji jaj; największy w Nigerii – aż o 100 tys. ton (ok. 1,67 mld szt.). Jest to ilość jaj, jaką rocznie produkuje Republika Dominikany. W wielu krajach, gdzie znaczącymi konsumentami jaj byli turyści, ograniczenie ruchu turystycznego z powodu pandemii COVID-19 doprowadziło do poważnej nadprodukcji, a w konsekwencji nawet do groźby bankructwa niektórych producentów.

Światowa pandemia COVID-19 spowodowała zaburzenia w utrzymaniu równowagi popytowo-podażowej na rynku jaj. Eksport jaj jest też ograniczany przypadkami ptasiej grypy na fermach niosek w krajach, które tradycyjnie są znaczącymi eksporterami jaj.