Bieżący numer

Rośnie eksport amerykańskiego drobiu do Chin

 

Wg prognozy w 2020 r. największym producentem brojlerów na świecie będą USA (20,5 mln ton, 47 kg/mieszkańca). Kolejnymi będą Chiny (15,5 mln ton, 11 kg/mieszkańca), Brazylia (13,8 mln ton, 65 kg/mieszkańca) i UE (11,9 mln ton, 27 kg/mieszkańca). Nadal Brazylia i USA będą starały się walczyć o chiński rynek, zwłaszcza w sytuacji, gdy chiński rząd zamierza zagwarantować odpowiednią podaż mięsa w stosunku do rosnącego popytu wśród mieszkańców ChRL, a produkcja chińskiego przemysłu drobiarskiego jest ciągle niewystarczająca pod tym względem. Chiny zamierzają zaimportować w 2020 r. ok. 600 tys. ton mięsa drobiowego ogółem.

Otwarcie chińskiego rynku w końcu 2019 r. dla amerykańskich towarów rolnych przyczyniło się do spektakularnego wzrostu eksportu produktów drobiarskich. Tym samym Chiny stały się dla amerykańskiego przemysłu drobiarskiego głównym importerem.

  Pomimo znacznych ograniczeń spowodowanych światową pandemią COVID-19 eksport amerykańskich produktów z brojlerów (mięso, elementy) do Chin wzrósł w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. o 9%  i wyniósł 99,9 tys. ton (w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.), przy czym ok. 44% tego eksportu to kurze łapki, szczególnie pożądane przez chińskich konsumentów. Nadal głównym konkurentem dla USA na chińskim rynku jest Brazylia, która eksportuje do Chin czterokrotnie więcej produktów brojlerowskich.

Niestety, amerykański eksport indyków do Chin w okresie pierwszych czterech miesięcy 2020 r. spadł o 7% (w porównaniu do tego samego okresu w 2019 r.) i wyniósł prawie 6 tys. ton, chociaż wartość tego eksportu wzrosła o 6%. Jeśli tendencja ta utrzyma się nadal, to do końca 2020 r. USA sprzeda do Chin 15,5 tys. ton indyków, nieco więcej niż w 2019 r. Nadal głównymi eksporterami indyków do Chin będą Chile i Rosja.