Bieżący numer

“Zielony Ład” zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego UE?

 

Przygotowane w KE strategie dotyczące Zielonego Ładu, w tym także dla rolnictwa, wyznaczają kierunek działań gospodarczych na przyszłość, uwzględniający wyzwania środowiskowe i klimatyczne. Chodzi o "Strategię od pola do stołu" oraz "Strategię bioróżnorodności" ogłoszonych 20 maja i o propozycje budżetu na WPR (2021-2027) z 27 maja.

„Obie strategie zakładają bardzo ambitne cele ilościowe w zakresie redukcji stosowania pestycydów, antybiotyków, nawozów oraz zwiększenia udziału rolnictwa ekologicznego, czy też przeznaczenia części użytków rolnych pod cenne przyrodniczo elementy krajobrazu. Dbałość o przyrodę, klimat - to generalnie słuszny kierunek w rolnictwie, ale ambitne działania nie mogą stanowić nadmiernego, jednostronnego obciążenia rolnictwa i przemysłu spożywczego” - mówił Jan K. Ardanowski 9 czerwca w trakcie wideokonferencji ministrów rolnictwa UE.

Według szefa resortu, najważniejszym celem rolnictwa jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, zarówno w skali krajowej jak i europejskiej. Natomiast wg polskich specjalistów przyjęcie strategii „Od pola do stołu” spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego w UE, i to nie tylko w zakresie drobiarstwa. UE stanie się znaczącym importerem żywności. Wyższe koszty produkcji spowodują, że na rynku europejskim pojawią się tanie produkty drobiarskie z krajów (Brazylia, Ukraina), które nie muszą spełniać planowanych przez KE wymagań strategii „Zielonego Ładu”.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach polskie drobiarstwo dokonało ogromnego postępu w takich obszarach jak efektywność środowiskowa, dobrostan zwierząt, ograniczenie antybiotyków czy bioasekuracja, dzięki czemu wskaźnik śladu węgla jest niski.

Zaprezentowane strategie i ich cele to na razie tylko propozycje. Ważnym etapem decyzji KE w ich realizacji będzie odpowiedni budżet finansowania wspólnej polityki rolnej na okres 2021-2027.