Bieżący numer

Perspektywy produkcji drobiarskiej w UE w 2020 r.

 

Pomimo poważnych zagrożeń z powodu pandemii COVID-19, zwłaszcza w transporcie i ograniczeniach działalności niektórych branż (turystyka, HoReCa) analitycy rynku drobiarskiego przewidują 1,2% wzrost produkcji mięsa drobiowego w krajach UE w 2020 r., przy czym tempo tego wzrostu będzie nieco niższe w porównaniu do wzrostu produkcji w 2019 r., który wyniósł 1,9%. Większej produkcji będzie towarzyszył też wzrost konsumpcji mięsa drobiowego, które z powodzeniem ciągle zastępuje droższe inne rodzaje mięsa, szczególnie wołowiny.

Import mięsa drobiowego w 2020 r. przez kraje UE będzie niższy w porównaniu do 2019 r., kiedy to zanotowano wzrost importu na poziomie 1,8%. Natomiast w 2020 r. spodziewany jest dalszy wzrost eksportu europejskiego drobiu. Warto podkreślić, że w 2019 r. eksport mięsa drobiowego z UE wzrósł o 6,7%, szczególnie do RPA (+62%), Filipin (+40%), Wietnamu (+34%) i Chin (26%).

Niestety, poważnym ograniczeniem eksportu, oprócz trudności transportowych i logistycznych, mogą być przypadki ptasiej grypy w niektórych krajach UE, które są jednym z głównych powodów zakazu importu mięsa drobiowego z takiego kraju.

Przed europejskim drobiarstwem wyrastają też nowe wyzwania. W Parlamencie Europejskim Stella, Kyriakides, unijna komisarz ds. bezpieczeństwa żywności, przedstawiła z inicjatywy KE informację nt. nowej strategii „Od pola do stołu F2F”.

Jednym z najważniejszych priorytetów nowej strategii będzie znaczące ograniczenie stosowania w europejskim rolnictwie pestycydów, nawozów i antybiotyków. Rolnicy obawiają się, że wdrożenie założeń tej strategii spowoduje wzrost kosztów produkcji i zmniejszenie wydajności, co może być powodem wzrostu cen żywności dla europejskich konsumentów i spadku konsumpcji, a także negatywnie wpływać na konkurencyjność europejskich produktów rolnych na światowych rynkach.