Bieżący numer

PZZHiPD i KRD-IG proponują rozwiązania pozwalające przetrwać kryzys w polskim drobiarstwie

 

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w piśmie do premiera prosi o pilne wykupienie z polskiego rynku nadwyżki mięsa drobiowego i wysłanie go za granicę, proponując m.in. udzielenie przez rząd RP krajom afrykańskim państwowego kredytu celowego na zakup zalegającego mięsa drobiowego w polskich chłodniach. Sprzedanie w ten sposób nadwyżki mięsa drobiowego pozwoli ustabilizować rynek drobiu w Polsce.

PZZHiPD apeluje również o uruchomienie pomocy finansowej polskim hodowcom drobiu z niewykorzystanych środków PROW. Wg hodowców najszybszym sposobem wsparcia finansowego powinno być także wykorzystanie środków z II filara WPR.

O wsparcie polskiego drobiarstwa przez rząd RP apeluje też KRD-IG. Znaczący eksport polskiego mięsa drobiowego załamał się po nagłym zamknięciu branży HoReCa praktycznie we wszystkich krajach UE, będących dotychczas głównymi importerami drobiu z Polski. Polskie drobiarstwo, które znalazło się z przyczyn losowych w poważnych tarapatach potrzebuje w tej chwili pilnej pomocy, która pozwoli przetrwać trudny okres, aby następnie powrócić do normalności.

Wg KRD-IG rządowe dofinansowanie przechowywania mięsa drobiowego zachęci ubojnie do podjęcia ryzyka uboju większej ilości brojlerów i indyków aniżeli możliwe jest sprzedanie, dzięki czemu nastąpi stabilizacja cen skupu i uratowanie wielu producentów przed bankructwem.