Bieżący numer

Różne konsekwencje zagrożenia wirusem COVID-19 dla przemysłu drobiarskiego na świecie

Zagrożenie wirusem COVID-19 wywołuje różne perturbacje w przemyśle drobiarskim na świecie.

W Iranie (81,8 mln ludności), który wyprodukował w 2018 r. prawie 2,19 mln ton mięsa drobiowego (konsumpcja mięsa drobiowego 26,8 kg/mieszkańca/rocznie) decyzja rządu o wstrzymaniu środków dewizowych na zakup surowców paszowych (brak dewiz wynika ze spadku cen sprzedaży ropy naftowej) spowodowała nagły niedobór pasz dla drobiu. W związku z tym część właścicieli ferm brojlerowskich postanowiła wstrzymać dalszą produkcję, co spowodowało konieczność likwidacji milionów wylężonych piskląt oraz ograniczenie produkcji jaj wylęgowych.

Natomiast w USA czy krajach UE głównym obecnie problemem dla przemysłu drobiarskiego, oprócz trudności w sprzedaży i eksporcie mięsa drobiowego wynikających z zamknięcia sieci HoReCa, są narastające ograniczenia działalności zakładów drobiarskich z powodu braku pracowników; część pracowników jest zakażona wirusem COVID-19, natomiast inni przebywają na przymusowej kwarantannie.