Bieżący numer

COVID-19 nie zagraża branży drobiarskiej w Polsce

Wprowadzone przez rząd RP ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 stanowią poważne wyzwanie dla przemysłu drobiarskiego w Polsce, przede wszystkim w utrzymaniu dotychczasowej ciągłości pracy zakładów drobiarskich, obejmującej systematyczny odbiór żywego drobiu z ferm oraz nieprzerwaną dystrybucję mięsa drobiowego i wyrobów drobiarskich oraz jaj spożywczych, w tym również zapewnienie rytmicznego eksportu (ponad 50% produkowanego mięsa drobiowego w Polsce jest przeznaczona na eksport).

Ciągłość pracy zakładów drobiarskich jest nierozerwalnie związana z możliwością świadczenia pracy przez pracowników, którym zakłady zapewniają maksymalne bezpieczeństwo zdrowia.

Okresowy zakaz prowadzenia działalności przez zakłady z sektora Ho-Re-Ca (restauracje, bary, catering itp.) może przejściowo zmniejszyć popyt na mięso drobiowe i jaja spożywcze, ale łatwość przyrządzania oraz wysoka popularność mięsa drobiowego z pewnością zwiększy popyt na te produkty w handlu i złagodzi powstałe napięcia nie prowadząc do powstania nadwyżki produkcyjnej.

Wprowadzono również dodatkowe procedury w zakresie bezpieczeństwa produktów drobiarskich, chociaż zgodnie z informacjami GIS i GIW wirus COVID-19 nie jest przenoszony przez żywność. Potwierdza to również Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA, który zapewnia, że żywność nie jest źródłem zakażenia lub jedną z dróg przenoszenia wirusa COVID-19.