Bieżący numer

Recykling post-konsumencki sposobem na zmniejszenie ilości bezużytecznych odpadów

Coraz więcej firm, w tym także producentów jaj spożywczych, angażuje się w proces recyklingu post-konsumenckiego. Technologia recyklingu post-konsumenckiego opiera się na takim systemie zbierania i segregowania odpadów (plastikowych, papierowych) oraz ich przetwarzania, że wytworzone nowe opakowania nie ustępują jakością i swoimi walorami (kolor, czystość, zapach, wytrzymałość itp.) opakowaniom wytwarzanym wyłącznie z nowych surowców.

Bardzo interesująca jest propozycja całkowitej rezygnacji z plastikowych opakowań do jaj spożywczych oraz wykorzystanie wyłącznie takich opakowań papierowych, które w całości są wytwarzane z papieru odzyskiwanego w procesie recyklingu post-konsumenckiego.

Niezwykle interesującym jest projekt innowacyjny, który proponuje wytwarzanie niewielkich biodegradowalnych opakowań do jaj (4-6 szt.) z papieru zmieszanego z mąką, modyfikowaną skrobią i nasionami roślin, przez co z takiego opakowania po zakopaniu w ziemi wyrosną pożyteczne dla nas rośliny (warzywa, kwiaty), a samo opakowanie ulegnie całkowitemu biorozkładowi.

Przeprowadzone badania opinii konsumentów wskazują, że są oni gotowi zapłacić za kupiony produkt nawet nieco wyższą cenę, jeśli tylko będą wiedzieli i będą w pełni przekonani dzięki odpowiednio prowadzonej akcji edukacyjnej, że opakowanie tego produktu zostało wyprodukowane w ramach tzw. recyklingu post-konsumenckiego, tzn. z materiałów w 100% odzyskanych w technologii recyklingu.