Bieżący numer

Pogłębia się trudna sytuacja chińskiego przemysłu drobiarskiego

Zdecydowanie pogarsza się podaż produktów i mięsa drobiowego w Chinach. Coraz więcej chińskich producentów drobiu jest zmuszonych do pospiesznej likwidacji swoich stad, głównie z powodu braku paszy. Z powodu restrykcyjnych ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi i transporcie towarów unieruchomiona została produkcja pasz. Brakuje też podstawowych surowców paszowych (zboża, śruta sojowa).

Z ferm nie są odbierane ptaki, ponieważ większość ubojni jest unieruchomiona. W poważnym stopniu ograniczone zostały wylęgi piskląt, a większość jaj wylęgowych jest przeznaczona do spożycia.

Pojawiają się też sygnały o kłopotach niektórych chińskich banków, które ograniczają obrót pieniędzmi, co uniemożliwia klientom płacenia za dostawy, a firmy pozbawia płynności finansowej.

Wprawdzie analitycy rynku drobiarskiego w Chinach przewidują, że sytuacja powinna unormować się najdalej w ciągu najbliższego półrocza br., ale producenci są mniej optymistyczni i uważają, że chińska produkcja drobiu będzie potrzebowała co najmniej 1-2 lat na całkowity powrót do tego poziomu z 2019 r.

Sytuację zaopatrzenia Chin w mięso i wyroby drobiowe pogarsza też bardzo trudna sytuacja w chińskich portach, gdzie coraz bardziej brakuje powierzchni do przyjmowania kolejnych kontenerów z importowanymi wyrobami drobiowymi, ponieważ z powodu ograniczeń w transporcie nabrzeża są kompletnie zastawione wcześniej przyjętymi i nie wywiezionymi kontenerami.