Bieżący numer

Robot selekcjonuje jaja wylęgowe z embrionami płci żeńskiej w trakcie inkubacji

Na całym świecie producenci piskląt kurek wykorzystywanych do produkcji jaj spożywczych lub wylęgowych utylizują rocznie ok. 6-7 mld ( z tego ok. 300 mln w UE) piskląt kogucików stanowiących odpad po selekcji piskląt kurek.

Od pewnego czasu czynione są starania nad opracowaniem metod wcześniejszej selekcji płci kurzych embrionów w trakcie inkubacji jaj tak, aby nie było konieczności utylizacji piskląt kogucików. Przypomnijmy, że rządy w Niemczech i Francji już zobowiązały się wprowadzić zakaz utylizacji piskląt kogucików na koniec 2021 r.

Opracowana metoda SELEGGT przez zespół naukowców pod kierownictwem prof. Einspaniera z Uniwersytetu w Lipsku opiera się na zastosowaniu markera pozwalającego zidentyfikować płeć embriona na podstawie badania hormonów charakterystycznych dla danej płci obecnych w pobranym płynie z omoczni jaj wylęgowych; test jest wykonywany automatycznie przez specjalny robot. Skorupa wszystkich jaj wylęgowych wyjętych w 8-10 dniu inkubacji z aparatu lęgowego jest nakłuwana laserem, a wyciekający przez mikroskopijnie mały otwór płyn po zmieszaniu z markerem zabarwia się, co pozwala na automatyczne oddzielanie jaj z embrionami kurek od jaj z embrionami kogucików.

Jaja wylęgowe z embrionami płci żeńskiej wracają do inkubatora, ponieważ nieinwazyjny proces pozwala zachować embrion w nienaruszonym stanie. Natomiast jaja z embrionami płci męskiej są przetwarzane na wysokowartościowy surowiec paszowy.

Jaja spożywcze produkowane przez kury nioski poddane powyższej metodzie selekcji są oznakowane (stemplowane) jako „Jaja wolne od utylizacji piskląt kogutków”.