Bieżący numer

Czy sztuczna inteligencja pozwoli wyeliminować konieczność eutanazji piskląt-kogucików?

Dr Adam Rivers, naukowiec w amerykańskim USDA Agricultural Research Service, zaproponował zastosowanie sztucznej inteligencji maszyn uczących się, które wykorzystując odpowiednio zaprogramowane algorytmy i modele matematyczne są zdolne dokonać analizy lotnych związków organicznych wydzielanych przez jajo w ten sposób, że na podstawie uzyskanych wyników można przewidzieć płeć pisklęcia, które rozwinie się w procesie inkubacji z zarodka znajdującego się w badanym jaju oraz określić stopień żywotności jaja wylęgowego (zdolność zarodka do dalszego rozwoju). W ten sposób można będzie wysegregować jaja z zarodkami męskimi jeszcze przed ich nakładem do inkubacji i wyeliminować likwidację kogutków po wylężeniu piskląt.

Dr A. Rivers prowadzi swoje badania w ramach grantu USDA ARS (wartość grantu wynosi 396 tys. USD) wspólnie z firmami zajmującymi się produkcją piskląt dla ferm kur niosek, które zmuszone są do fizycznej likwidacji piskląt płci męskiej (kogucików) jako nie nadających się do dalszej produkcji (tuczu).

Technologiami pozwalającymi uniknąć kłopotliwej eutanazji kogucików są zainteresowane wszystkie firmy wylęgowe na całym świecie (rocznie na świecie likwidowanych jest ok. 6-7 mld piskląt kogucików).