Bieżący numer

Do 2028 r. przewidywany jest znaczący wzrost światowej produkcji mięsa drobiowego

FAO i OECD przewiduje w swoich prognozach, że produkcja mięsa drobiowego na świecie wzrośnie z 121 mln ton (średnio w latach 2016-2018) do 141 mln ton w 2028 r. (wzrost o 16,5%). W tym samym 2028 r. światowa produkcja wieprzowiny wyniesie 129 mln ton, wołowiny 77,5 mln ton i baraniny 17 mln ton.

Jednocześnie mięso drobiowe stanie się w następnej dekadzie najbardziej popularnym rodzajem mięsa spożywanym na świecie, częściowo dzięki krótkiemu cyklowi produkcji, co pozwala producentom szybciej reagować na popyt aniżeli producenci innych rodzajów mięsa, a także dzięki stosunkowo niewielkiemu ujemnemu wpływowi na zmiany klimatyczne w porównaniu do innych rodzajów produkcji zwierzęcej. Rozwojowi produkcji drobiarskiej będzie też sprzyjać stosunkowo dobra cena pasz.

Głównymi producentami mięsa drobiowego na świecie obecnie są USA, Brazylia, Chiny i kraje UE, ale przewiduje się, że w 2028 r. znaczącymi producentami drobiu, oprócz dotychczasowych liderów, będą też Indie, Meksyk i kraje Ameryki Środkowej.

Kraje UE wyprodukowały średnio w latach 2016-2018 ponad 15,2 mln ton mięsa drobiowego, przy czym 70% tej produkcji dokonało sześć krajów: Polska, W. Brytania, Francja, Hiszpania, Niemcy i Włochy.