Bieżący numer

Wysoce zjadliwy wirus ptasiej grypy na fermach drobiu w Polsce

31 grudnia 2019 r. Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (wirus H5N8) na fermie w miejscowości Stary Uścimów w woj. lubelskim. Do wybicia jest nawet 40 tys. sztuk drobiu. GLW poinformował Komisję Europejską o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków za pośrednictwem systemu ADNS.

Służby weterynaryjne wdrożyły wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu określone w Dyrektywie  2005/94/WE, między innymi nadzór i ograniczenia w transporcie żywym drobiem, jajami wylęgowymi i produktami pochodzenia zwierzęcego.

Jak podała KIPDiP, 2 stycznia 2020 r. na fermie towarowych kur nieśnych w miejscowości Topola Osiedle (pow. ostrowski, Wielkopolska), utrzymującej 65 tysięcy kur wykryto kolejne ognisko grypy ptaków o wysokiej zjadliwości.

Grypa drobiu może przysporzyć polskiemu drobiarstwu niewyobrażalne problemy, wstrzymując eksport drobiu i jaj w wyniku decyzji importerów (Chiny i RPA), zwłaszcza jeśli nie zechcą oni uznać stwierdzonych przypadków grypy ptasiej jako „regionalne”, czyli wyłączające z międzynarodowego handlu jedynie niewielką część obszaru kraju, a nie całego terytorium Polski.

Ostateczny wymiar szkód jaki wirus grypy ptaków wyrządzi polskiemu rolnictwu oraz przemysłowi drobiarskiemu będzie zależał od samych hodowców. Teraz kluczowe jest stosowanie najbardziej rygorystycznych praktyk bioasekuracyjnych jakie są możliwe. 80% polskiego eksportu drobiu trafia do UE, która w przypadku grypy ptaków wstrzymuje import drobiu jedynie z relatywnie niewielkiego obszaru wokół ogniska wirusa, czyli stosuje „regionalizację”.