Bieżący numer

Kaczki obiecującym produktem eksportowym rosyjskich producentów drobiu

Sergey Lakhtyukhov, dyrektor generalny Rosyjskiej Unii Producentów Drobiu przewiduje, że Rosja wyeksportuje w 2019 r. 250 tys. ton mięsa drobiowego, o 40% więcej w porównaniu do eksportu w 2018 r. Warto podkreślić, że Rosja od kilku lat systematycznie zwiększa swój eksport mięsa drobiowego, który w 2017 r. wyniósł 100 tys. ton/rocznie, a w 2018 r. 180 tys. ton/rocznie.

Coraz większy udział w eksporcie rosyjskiego mięsa drobiowego odgrywają kaczki. Tuszki i elementy mięsa kaczego pochodzące z Rosji cieszą się znaczącym zainteresowaniem importerów z krajów arabskich oraz Azji Płd.-Wsch., w tym zwłaszcza Chin – twierdzi Sergey Lakhtyukhov.

Głównymi producentami kaczek w Rosji są Ulibino, obwód Nowosybirsk, która zainwestowała ponad 4,2 mld rubli (80 mln USD) w kacze fermy i planuje wyprodukować w 2023 r. ok. 18 tys. ton mięsa kaczego oraz Holding Rysskoe Pole, który przystosował część swoich ferm do produkcji kaczek i planuje produkcję kaczek na poziomie ok. 18 tys. ton/rocznie.

Niestety, z powodu utraty płynności finansowej produkcję kaczek musiał wstrzymać Donstar, największy dotychczas producent kaczek w Rosji (27 tys. ton w 2017 r., 19 tys. ton w 2018 r.). Wiktor Gonczarov, gubernator obwodu Rostow poinformował, że władze Donstaru są w trakcie uzgadniania z bankami warunków udzielenia nowych kredytów, co pozwoliłoby na ponowne uruchomienie produkcji kaczek.