Bieżący numer

Nadal utrzymuje się wzrost eksportu polskiego drobiu

Wg PAP w Polsce od stycznia do września 2019 r. wyprodukowano łącznie 2 mln 44 tys. ton mięsa drobiowego, o ponad 2 proc. więcej niż przed rokiem (dane GUS). Odnotowano też 9% wzrost wylęgów kurcząt w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018. Analitycy KOWR przewidują, że produkcja drobiu w całym 2019 r. w stosunku do 2018 r. może wzrosnąć o 5-6 proc.

W okresie od stycznia do sierpnia br. wyeksportowano z Polski 1 mln 145 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiowych tj. o 11 proc. więcej niż w analogicznym poprzedniego roku, przy czym na rynki UE sprzedano 860 tys. ton asortymentu drobiowego czyli o 6% więcej niż przed rokiem (Niemcy 141 tys. ton, Holandia 80 tys. ton, W. Brytania 76 tys. ton oraz Francja 60 tys. ton).

Natomiast do krajów poza unijnych (Ukraina, RPA, Hong-Kong) wyeksportowano  w okresie od styczni do września 2019 r. 286 tys. ton tych produktów, tj. o 27% więcej. Szczególnie duży wzrost odnotowano w eksporcie do RPA; od stycznia do sierpnia 2019 r. eksport mięsa drobiowego do tego kraju osiągnął 36 tys. ton wobec 2 tys. ton przede rokiem.

W pierwszym półroczu 2020 r. eksport drobiu będzie rozwijał się w tempie 6%, przy czym wzrost eksportu na rynek unijny może być ograniczony przez rosnącą konkurencję cenową drobiu z Brazylii i Ukrainy oraz opuszczenie UE przez W. Brytanię.