Bieżący numer

Selekcja płci kurzych embrionów pozwoli powstrzymać eutanazję kogutków

Producenci piskląt na potrzeby przemysłu jajczarskiego usilnie poszukują skutecznych metod wczesnego rozpoznawania płci zarodków podczas inkubacji jaj, aby w ten sposób uniknąć budzącej sprzeciw opinii publicznej eutanazji ponad 6 mld kogutków rocznie na całym świecie.

Kogutki nie tylko nie znoszą jaj, ale charakteryzują się także bardzo niskim tempem wzrostu oraz kiepską jakością mięsa, aby mogły być wykorzystane w tuczu fermowym. Przeprowadzone doświadczalne próby tuczu wykazały, że po 10 tygodniach chowu można uzyskać kogutki ważące ok 1,0 kg, z których uzyskuje się ok. 250 g mięsa do dalszego przerobu (głównie mięsa mechanicznie odkostnionego).

W wyniku presji organizacji broniących praw zwierząt wiele krajów zobowiązało się do natychmiastowego wdrożenia metod selekcji płci zarodków, jeśli tylko takie metody zostaną opracowane. Aktualnie co najmniej dziesięć zespołów badawczych na świecie prowadzi intensywne badania nad opracowaniem różnych metod selekcji płci embrionów kurzych.

Amerykańska Fundacja ds. Badań Żywności i Rolnictwa FFAR oferuje grant o wartości 6 mln USD zespołom prowadzącym badania nad selekcją płci embrionów kurzych. W dniach 20-22 listopada 2019 r. w Atlancie, Georgia (USA) odbędzie międzynarodowa Konferencja Poultry Tech Summit poświęcona prezentacji wyników dotychczasowych badań nad metodami selekcji płci kurzych embrionów oraz dyskusji nad dalszymi kierunkami prowadzonych badań.