Bieżący numer

Mieszanina tanin i alfa-monoglicerydów alternatywą dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu

Producenci drobiu wspólnie z naukowcami na całym świecie poszukują sposobów, które będą stanowić alternatywę dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu ASW.

Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań we Włoszech wskazują, że mieszanina tanin wyekstrahowanych z kasztanów i alfa-monoglicerydów (estry różnych krótko- i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych z glicerolem w pozycji Sn-1) dodawana w niewielkiej (0,03-1,0%) ilości do paszy skutecznie zabija groźne bakterie chorobotwórcze zarówno gram-dodatnie, jak i gram-ujemne, m.in. z rodzaju Salmonella, Coli czy Streptococcus. Wprawdzie taniny oddziałują negatywnie na spożycie paszy przez drób, pogarszają trawienie i mogą uszkadzać kosmki jelitowe, ale użyte w niewielkich ilościach pozwalają niszczyć groźne bakterie Clostridium perfringens, które pod wpływem tanin nie przekształcają się w szczepy lekooporne.

Zastosowanie zaproponowanej mieszaniny tanin i alfa-monoglicerydów poprawiało zdrowotność ptaków, stymulowało większe przyrosty masy ciała i poprawiało jakość mięsa nie powodując zanieczyszczenia środowiska pozostałościami szkodliwych antybiotyków i nie przyczyniając się do powstawania lekoopornych szczepów patogenów.