Bieżący numer

W USA znacząco niższe zużycie antybiotyków w produkcji drobiu w celach prewencyjnych

US Poultry & Egg Association opublikowało raport, w którym stwierdzono, że w ciągu ostatnich pięciu lat amerykański przemysł drobiarski znacząco zmniejszył zużycie antybiotyków w produkcji fermowej kurcząt brojlerów i indyków jako sposobu na zapobieganie chorobom głównie dzięki wprowadzeniu przez FDA restrykcyjnych ograniczeń stosowania antybiotyków wyłącznie z polecenia lekarzy weterynarii, konieczności rejestrowania każdego przypadku zastosowania antybiotyków (kontrola ferm przez FDA) oraz powszechnemu wykorzystaniu metod zapobiegania chorobom ptaków (skuteczniejsze metody prewencji).

W produkcji brojlerów zmniejszono zużycie antybiotyków w zakładach wylęgowych z 93% do 17% (gentamycyny o 74%), w paszach leczniczych o 75% (tetracyklin o 95%, virginiamycyny o 60%), a w wodzie do picia o 48% (sulfonamidów o 72%, tetracyklin o 47%, penicyliny o 21%). Natomiast w produkcji indyków zużycie antybiotyków w zakładach wylęgowych zmniejszono z 96% do 41% (gentamycyny o 42%), w paszach leczniczych o 52% (tetracyklin o 67%), a w wodzie do picia o 52% (erytromycyny o 65%, neomycyny o 49%, lincomycyny o 46%).

Pomimo wprowadzonych obostrzeń w prewencyjnym stosowaniu antybiotyków brojlery i indyki muszą być nadal leczone przy pomocy antybiotyków na wiele groźnych chorób (nekrotyczne zapalenie jelit, kolibacyloza, dermatozy). Przypomnijmy, że w USA w 2018 r. wyprodukowano ponad 9 mld kurcząt brojlerów i prawie 245 mln indyków.