Bieżący numer

Prawie połowa kur niosek w UE jest użytkowana w systemie bezklatkowym

W krajach UE użytkowanych jest ok. 400 mln kur niosek, z czego 53% utrzymywanych jest w klatkach wzbogacanych (w Polsce 87%), 27% w kurnikach na ściółce, 15% na wolnych wybiegach i 5% w chowie organicznym. Wg KIPDiP udział jaj ze ściółkowego chowu kur w Polsce może w ciągu kilku najbliższych lat wzrosnąć z 9% do 29%.

Roczna produkcja jaj w UE wynosi ponad 7,5 mln ton jaj (ok. 125 mld szt.), przy czym siedem spośród wszystkich krajów UE (Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia i Polska) produkuje 75% jaj. Ok 10% produkowanych jaj to jaja wylęgowe.

UE jest samowystarczalna w jajach spożywczych w 105%. Średnie roczne spożycie jaj w UE w przeliczeniu na mieszkańca wynosi ok. 240 jaj; w Polsce rocznie ok. 160 jaj/mieszkańca.

Wartość wyeksportowanych jaj wynosi średnio 200 mln € w ciągu kilku ostatnich lat, przy czym w ostatnim czasie obserwuje się spadek eksportu. Głównymi importerami jaj z UE są Japonia i Szwajcaria. Od pewnego czasu wzrasta w UE import jaj i przetworów jajczarskich, głównie z USA i Ukrainy.