Bieżący numer

Dobre prognozy wzrostu produkcji drobiarskiej w UE w 2019 r.

Prognozy Komisji Europejskiej opublikowane w „Short-Term Outlook for EU Agriculutural Markets in 2019 and 2020” przewidują, że produkcja drobiarska w UE w 2019 r. wzrośnie o 2,5% w porównaniu do produkcji w 2018 r. dzięki rosnącemu popytowi oraz stosunkowo dobrym cenom, zwłaszcza w II kwartale. Tempo wzrostu produkcji mięsa drobiowego będzie jednak znacznie niższe w porównaniu do 5% wzrostu w 2018 r.

Średnia konsumpcja mięsa drobiowego w przeliczeniu na jednego mieszkańca może wzrosnąć w 2019 r. o 2,4% do poziomu 25,4 kg mięsa/mieszkańca. Jeśli wyższe ceny skupu trzody chlewnej na skutek szerzącego się ASF spowodują wzrost cen wieprzowiny w handlu detalicznym, spodziewany jest dalszy wzrost konsumpcji mięsa drobiowego. Wyższe ceny oraz rosnąca konsumpcja mogą stymulować wzrost importu mięsa drobiowego przez UE w drugiej połowie 2019 r. nawet o 5%, głównie z Brazylii, Tajlandii i Ukrainy.

W pierwszych czterech miesiącach 2019 r. zanotowano w UE wzrost eksportu mięsa drobiowego o 13% w porównaniu do tego samego okresu w 2018 r., głównie dzięki zwiększeniu o 40% eksportu do RPA, chociaż ciągle eksport ten jest niższy w porównaniu do rekordowego poziomu w 2016 r. Zwiększa się też eksport mięsa drobiowego z UE do Ghany, Filipin oraz Wietnamu.