Bieżący numer

Kolejne światowe firmy postanawiają działać w kierunku poprawy dobrostanu kurcząt brojlerów

Coraz więcej firm na całym świecie deklaruje działanie na rzecz poprawy dobrostanu kurcząt brojlerów. Najwięcej w tym zakresie dzieje się w krajach UE, które stanowią wzór dla innych krajów na świecie.

W ostatnich dniach Sodexo i Compass Group, firmy oferujące m.in. serwis w zakresie żywienia i cateringu na całym świecie, podpisały deklarację przystąpienia do akcji Better Chicken Commitment (Zaangażowanie na rzecz Lepszego Kurczaka) prowadzonej przez międzynarodową organizację Compassion in World Farming, działającą na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt hodowlanych, zgodnie z którym zwierzęta gospodarskie, w tym drób, będą traktowane ze współczuciem i należnym im szacunkiem, a hodowla przemysłowa przestanie istnieć.

Sodexo i Compass Group zobowiązały się kupować po 2026 r. mięso drobiowe wyłącznie od tych dostawców, którzy gwarantują prowadzenie tuczu kurcząt wolnorosnących zgodnie z europejskim prawem o dobrostanie zwierząt, niezależnie od miejsca prowadzonego tuczu, w którym odpowiednie krzyżówki kurcząt będą tuczone do 30 kg/m2 na ściółce przy zapewnieniu oświetlenia o natężeniu minimum 50 lux, w tym także światła naturalnego, w kurnikach będą grzędy i miejsca do grzebania, a wymiana powietrza zgodnie z Aneksem 2.3 europejskiej Dyrektywy Brojlerowskiej. Ubój kurcząt będzie odbywał się wyłącznie z zachowaniem humanitarnych warunków (ogłuszanie ptaków gazowe, multifazowe lub zmodernizowane elektryczne).