Bieżący numer

Upały przyczyną śmierci tysięcy kurcząt na fermach w UK

Fala niezwykłych upałów, jakie ostatnio przeszły przez Wielką Brytanię, była bezpośrednią przyczyną upadku tysięcy kurcząt brojlerów na fermach, które należą do firmy drobiarskiej Moy Park i stanowią dla niej zaplecze surowcowe.

Pomimo wysiłku pracowników na tych fermach w celu uchronienia ptaków przed przegrzaniem i śmiercią zainstalowane systemy wentylacji w kurnikach pozwalały wprawdzie na pełną i szybką wymianę powietrza, ale nie były w stanie obniżyć temperatury wchodzącego powietrza z zewnątrz do kurników w takim stopniu, aby uchronić kurczęta przed gorącem.

W krajach, w których upały są naturalne, producenci prowadzą tucz kurcząt brojlerów w kurnikach wyposażonych w systemy schładzania wchodzącego z zewnątrz powietrza, a także wstawiają mniej kurcząt na jeden m2 powierzchni kurnika. Często kurniki wyposażone są w kurtyny w ścianach bocznych, które po uniesieniu tworzą z kurnika rodzaj zadaszonej wiaty dającej cień, co pozwala kurczętom przeżyć przy dużych upałach.