Bieżący numer

W następnej dekadzie światowy eksport mięsa drobiowego wzrośnie o 31,6%

Po niewielkim spadku w 2015 r. eksport mięsa drobiowego na świecie wyraźnie wzrasta. W 2014 r. wyeksportowano 10,5 mln ton mięsa drobiowego, w 2015 r. 10,3 mln ton, natomiast w 2017 r. o 5,7% więcej (11,1 mln ton) w porównaniu do eksportu w 2014 r. i w 2018 r. o 8,6% więcej (11,4 mln ton) w porównaniu do eksportu w 2014 r. Analitycy globalnego rynku drobiarskiego przewidują wzrost światowego eksportu mięsa drobiowego w następnej dekadzie do 2027 r. o 31,6% (do 15 mln ton) w porównaniu do eksportu w 2018 r.

Największy udział w światowym eksporcie mięsa drobiowego w 2018 r. miały Brazylia (37%) i USA (29%), następnie kraje UE (11%), Tajlandia (6%) i Rosja (4%). Natomiast największymi importerami mięsa drobiowego na świecie w 2018 r. była Japonia (9,2%), Meksyk (8,9%), UE (7,7%), Arabia Saudyjska (7,3%) i Chiny (4,8%).

Przewiduje się, że w następnej dekadzie największymi eksporterami mięsa drobiowego pozostaną Brazylia i USA, przy czym eksport z Brazylii wzrośnie do 2027 r. o 55,5% (głównie do Arabii Saudyjskiej, Japonii i Chin), a z USA o 23,9%. Największy wzrost eksportu w tym okresie przewidywany jest dla Tajlandii (o 72,5%), natomiast minimalny wzrost eksportu (o 0,4%) mięsa drobiowego jest przewidywany dla UE.