Bieżący numer

Większa stabilizacja w drugiej połowie 2019 r. na globalnym rynku mięsa drobiowego

Globalny rynek mięsa drobiowego w pierwszej połowie 2019 r. został ustabilizowany i zgodnie z oczekiwaniami analityków trend ten powinien utrzymywać się także w drugiej połowie br., przede wszystkim dzięki lepszemu zrównoważeniu podaży i popytu u głównych producentów drobiu, tzn. USA, Brazylii, UE i Tajlandii, w tym także eksportu mięsa drobiowego.

Wydaje się, że zwiększona produkcja mięsa drobiowego i wynikający z tego spadek cen na światowych rynkach, z jakim mieliśmy do czynienia w drugiej połowie 2018 r. i w pierwszych miesiącach 2019 r., zakończyły się pomyślnie.

Co więcej, równowaga na globalnym rynku mięsa drobiowego utrzymuje się pomimo spodziewanego znacznego wzrostu popytu na mięso drobiowe w Chinach spowodowanego zmniejszeniem pogłowia trzody chlewnej z powodu coraz częstszych przypadków ASF. Zwiększenie popytu na mięso drobiowe w Chinach zostało wyhamowane przez znaczący wzrost cen rynkowych mięsa drobiowego w tym kraju, którego szybkie zaspokojenie w pełnym zakresie nie jest możliwe przez wzrost produkcji krajowej (brak jaj wylęgowych brojlerowskich), a także przez zwiększenie importu (brak odpowiedniej infrastruktury chłodniczej).