Bieżący numer

Ministerstwo Rolnictwa w Indonezji próbuje powstrzymać spadek cen skupu brojlerów

Minister Rolnictwa w Indonezji polecił, by producenci brojlerowskich jaj wylęgowych zmniejszyli w trybie pilnym na swoich fermach rodzicielskich liczbę kur poprzez przymusowy ubój 3 mln ptaków w ciągu dwóch tygodni do 9 lipca br. w celu zmniejszenia ilości produkowanych brojlerów i powstrzymania w ten sposób spadku ceny skupu kurcząt brojlerów.

Bezpośrednią przyczyną obniżenia przez ministerstwo rolnictwa urzędowej ceny skupu kurcząt brojlerów o 11% (z 1,43 USD/kg do 1,27 USD/kg) jest utrzymująca się od dłuższego czasu nadprodukcja brojlerów w Indonezji. Indonezyjczycy spożywają rocznie ok. 3,1 mln kurcząt przy produkcji ponad 3,6 mln brojlerów, przy czym spożycie mięsa drobiowego w Indonezji z powodu powszechnie panującej biedy jest jednym z najniższych na świecie (6-7 kg/mieszkańca rocznie).

W praktyce cena skupu kurcząt brojlerów jest znacznie niższa i wynosi średnio 0,50 USD/kg. Wielu producentów kurcząt brojlerów próbuje sprzedać kurczęta na wolnym rynku chcąc uzyskać wyższą cenę, ale skala tej sprzedaży jest niewielka. Nadal bowiem ok. 40% kurcząt brojlerów jest produkowanych w Indonezji w chowie przyzagrodowym, chociaż liczba takich gospodarstw spadła z 100 tys. w 2008 r. do 6 tys. obecnie.

Warto przypomnieć, że w 2015 r. w podobnej sytuacji indonezyjskie ministerstwo rolnictwa poleciło ubić przymusowo ok. 6 mln kur rodzicielskich, ale takie działanie przyniosło jedynie krótkotrwałą poprawę; jak widać, problem powrócił w 2019 r.