Bieżący numer

ONZ podejmuje zorganizowane działanie w rozwiązanie światowego problemu lekooporności patogenów

Zgodnie z inicjatywą Zgromadzenia Ogólnego ONZ przedstawiciele FAO, WHO i OIE powołali ostatnio na spotkaniu w Holandii fundację, której celem jest zorganizowane przeciwdziałanie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się na świecie drobnoustrojów lekoopornych. Fundacja będzie skupiała wszystkie kraje, które są gotowe zaangażować się w szybsze rozwiązanie tego niezwykle groźnego dla zdrowia ludzi i zwierząt problemu.

Jest to czwarty przypadek wspólnego działania krajów skupionych w ONZ w celu ochrony zdrowia ludzi i zwierząt w skali globalnej. Wcześniej działanie w takiej skali podjęto w celu rozwiązania problemów związanych z HIV, chorobami niezakaźnymi (schorzenia układu krążenia i płuc, nowotwory, cukrzyca) oraz wirusem Ebola.

Przemysł drobiarski, który z wielkim powodzeniem zmierza ku ograniczeniu stosowania antybiotyków, nadal wykorzystuje w produkcji fermowej w celach profilaktycznych ogromne ilości różnych leków sprzyjając powstawaniu lekoopornych patogenów, zagrażających również zdrowiu ludzi. Dotychczas podejmowane wysiłki były rozproszone i nie przyniosły spodziewanej poprawy.

Wg danych FAO na świecie z powodu infekcji patogenami lekoopornymi umiera rocznie ponad 700 tys. ludzi, a jeśli nie powstaną skuteczne programy rozwiązania narastającego w szybkim tempie problemu, liczba przypadków śmierci może sięgać nawet 10 mln ludzi rocznie.

Rząd Holandii przeznaczył na cele Fundacji 5 mln USD i zaapelował do innych krajów oraz światowych instytucji finansowych (np. Bank Światowy) o szybkie wsparcie działań tej Fundacji w celu przygotowania programu oraz rozpoczęcia działań.