Bieżący numer

Spożywanie mięsa nie jest trendy

W maju 2019 r. brytyjska firma Attest Technologies Ltd. opublikowała raport, w którym przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych na 1000 konsumentów w wieku produkcyjnym w USA i Wielkiej Brytanii, w trakcie których zapytano o preferowany styl życia, obejmujący świadomą konsumpcję, fizyczny i mentalny dobrostan, wiarygodność cyfryzacji, zasięg eskapizmu (ucieczka od problemów związanych z życiem społecznym, codziennością i rzeczywistością w świat iluzji i wyobrażeń) oraz wyzwania niesione przez nowe normy życia społecznego.

Wśród wielu ciekawych spostrzeżeń stwierdzono, że w wyniku rosnącego poczucia odpowiedzialności za zmiany środowiska naturalnego i przekonania o możliwości wpływania na tempo i zakres tych zmian swoimi indywidualnymi decyzjami, coraz więcej ludzi – pomimo nie do końca przekonujących wyników badań naukowych – świadomie ogranicza ilość spożywanego mięsa.

Około 25% badanych konsumentów w USA oraz prawie 50% w Wielkiej Brytanii zjada wyraźnie mniej mięsa lub deklaruje chęć zmniejszenia konsumpcji mięsa w najbliższym czasie. W tej grupie przeważają konsumenci w wieku 23-38 lat. Jednocześnie wielu z nich jest wegetarianami, chociaż ta grupa stanowi ok. 10-15% badanych konsumentów. Interesujące, że wśród młodych konsumentów (urodzeni po 2000 r.) 34% w Wielkiej Brytanii i 25% w USA jest wegetarianami lub deklaruje zdecydowaną chęć przejścia na dietę wegetariańską.