Bieżący numer

Bakterie Salmonella nadal groźne, chociaż liczba zachorowań wyraźnie spada

Inspekcja ds. Żywności w Finlandii utworzyła oddział, którego zadaniem jest pełniejszy monitoring potencjalnych źródeł skażenia bakteriami Salmonella produktów żywnościowych. Stwierdzono, że w dwóch-trzecich przypadków salmonellozy u ludzi źródłem skażenia są trzy podtypy bakterii Salmonella enteritidis: S. Eneteritidis 8, S. Newport i S. Eneteritidis 1b.

Przeprowadzone badania wskazują, że zarówno fińskie, jak i importowane wyroby przemysłu drobiarskiego (mięso drobiowe, jaja spożywcze) w niewielkim procencie są odpowiedzialne za zakażenie ludzi bakteriami Salmonella. Jednocześnie dzięki wprowadzonym przepisom restrykcyjnej kontroli jakości żywności liczba zachorowań ludzi na salmonellozę w Finlandii spadła w okresie od 2008 r. z 3000 przypadków o połowę, przy czym w ostatnich latach jedynie w 300-400 przypadkach źródłem salmonellozy była żywność produkowana w Finlandii.

W Polsce monitorowaniem skażeń salmonellą zajmuje się Krajowy Ośrodek Salmonella (KOS) w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, zarejestrowany przez WHO. Pomimo obserwowanej w ostatnich latach zmniejszającej się liczby zakażeń, nadal rejestruje się rocznie średnio około 14 tysięcy przypadków infekcji wywołanych tymi bakteriami, potwierdzonych badaniami bakteriologicznymi.

Warto przypomnieć, że w Europie notuje się rocznie ok. 3 mln przypadków zachorowania ludzi na salmonellozę.