Bieżący numer

Brexit może zagrażać brytyjskiej bioasekuracji roślin i zwierząt

W brytyjskiej Izbie Lordów odbyła się debata poświęcona problemom bioasekuracji zwierząt i roślin w świetle następstw wynikających z postanowień Brexitu o wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej.

Uczestnicy debaty stwierdzili, że bioasekuracja roślin i zwierząt na terenie Zjednoczonego Królestwa może być zagrożona po opuszczeniu UE z powodu braku dostępu do obszernych informacji zawartych w publikowanych przez KE alertach. Bliskość geograficzna oraz wzmożona komunikacja mogą bowiem stanowić potencjalne zagrożenie dla brytyjskiej bioasekuracji, co powinno powodować wzmożoną kontrolę fitosanitarną i weterynaryjną we wszystkich punktach kontroli granicznej.

W związku z powyższym Izba Lordów skierowała do rządu pytanie, czy brytyjskie służby kontroli granicznej posiadają odpowiednie procedury pozwalające skutecznie kontrolować cały import towarów rolnych i żywnościowych z UE oraz czy zatrudniona jest wystarczająca liczba pracowników gwarantująca pełną obsługę importu z UE na terytorium UK w takim stopniu i zakresie, jak to się odbywa w przypadku importu z krajów trzecich, czyli spoza obszaru UE.