Bieżący numer

Południowoafrykański producent drobiu zmaga się z narastającym brakiem opłacalności

Południowoafrykański Astral Foods informuje w swoim Raporcie, że w półrocznym okresie finansowym kończącym się 31 marca uzyskany dochód 18,1 mln USD ze sprzedaży mięsa drobiowego i wyrobów drobiarskich był niższy o 51% w porównaniu do poprzedniego 6-miesięcznego okresu finansowego (kwiecień-wrzesień 2018 r.), a o 68,9% w porównaniu do tego samego 6-miesięcznego okresu finansowego rok wcześniej (październik 2017-marzec 2018).

 Przyczyną tak znaczącego spadku dochodu są znacząco wyższe ceny zakupu mieszanek paszowych, niższe ceny sprzedaży i mniejsza marża handlowa, agresywna konkurencja ze strony importowanego mięsa drobiowego i wyrobów drobiarskich oraz narastające problemy z dostępem do wody.

Trwająca od pewnego czasu dekoniunktura w południowoafrykańskim przemyśle drobiarskim spowalnia proces inwestycji i modernizacji, a wzrastający import taniego mięsa drobiowego na rynek południowoafrykański przy jednocześnie niskich zarobkach pracowników w RPA oraz wysokiej stopie bezrobocia nie wróżą szybkiej poprawy tej sytuacji.

Brak zdecydowanego działania rządu RPA w kierunku ograniczenia postępującej liberalizacji rynku dodatkowo pogarsza ekonomiczną sytuację ludności, szczególnie w mniejszych miastach i na wsiach.