Bieżący numer

W 2019 r. po raz pierwszy światowe spożycie drobiu przewyższy spożycie wieprzowiny

Ekonomiści podczas posiedzenia Międzynarodowej Komisji Drobiarskiej IPC w Nowym Orleanie, Luizjana (USA) stwierdzili, że coraz liczniejsze przypadki ASF w trzodzie chlewnej w Chinach sprawią, że podaż wieprzowiny na światowych rynkach znacząco się zmniejszy (produkcja wieprzowiny w 2019 r. będzie niższa o co najmniej 14%), a to spowoduje silny wzrost popytu na mięso drobiowe.

W związku z tym przewiduje się, że po raz pierwszy w historii spożycie mięsa drobiowego w skali globalnej będzie wyższe aniżeli spożycie mięsa wieprzowego. Niestety, spadek światowej produkcji wieprzowiny może być tak znaczący, że w okresie dwóch-trzech lat nie będzie możliwe zastąpienie tego niedoboru mięsem drobiowym. Analitycy rynku białkowych produktów zwierzęcych spodziewają się zachwiania światowej równowagi w popycie i podaży mięsa, a niższa podaż spowoduje wzrost cen sprzedaży wszystkich rodzajów mięsa (drobiowe, wieprzowina, wołowina i ryby).

Zmiany mogą nastąpić też w eksporcie mięsa drobiowego, a wzrastające wymagania w zakresie bezpieczeństwa produkcji i dobrostanu ptaków w chowie fermowym, potrzeba zmniejszenia zużycia antybiotykowych stymulatorów wzrostu oraz ciągłe zagrożenie zakażenia ptaków lekoopornymi bakteriami (np. salmonelloza) lub silnie zjadliwymi wirusami (np. ptasia grypa) będą stanowić w najbliższych latach kolejne bariery w swobodnym rozwoju światowego handlu drobiem.