Bieżący numer

Efektywność zastąpienia antybiotyków produktami alternatywnymi wciąż pozostaje przedmiotem badań

Produkcja drobiu bez antybiotyków zatacza coraz większe kręgi. Niestety, oferowane produkty alternatywne dla antybiotyków, chociaż w trakcie prowadzonych badań i doświadczeń w laboratoriach dają często pozytywne wyniki, nie zawsze sprawdzają się w warunkach produkcyjnych na fermach. Powodem tych niepowodzeń, jak twierdzi dr Greg Mathis, specjalista pracujący w Południowym Ośrodku Badań, Georgia USA, są wysoce zmienne warunki, z jakimi mamy do czynienia w fermowym chowie drobiu, nieporównanie większe aniżeli w laboratoriach i fermach doświadczalnych.

W skład oferowanych dodatków paszowych jako alternatywnych w stosunku do antybiotyków wchodzą probiotyki, prebiotyki, ekstrakty roślinne, kwasy organiczne, enzymy, mikroelementy czy monoglicerydy. Najczęściej stosowane są probiotyki, które działają poprzez wykluczenie patogenów w przewodzie pokarmowym ptaków. Duże nadzieje budzi też zastosowanie kwasu masłowego, który stymuluje wzrost kosmków jelitowych, moderuje zmiany pH i charakteryzuje się własnościami antybakteryjnymi.

W trakcie fermowej produkcji drobiu zaobserwowano, że najlepsze rezultaty zastąpienia dotychczas stosowanych antybiotyków przez alternatywne zamienniki można uzyskać wówczas, gdy wykorzystuje się jednocześnie dwa lub nawet więcej produktów w odpowiedniej dawce.