Bieżący numer

Ocieplenie klimatu będzie sprzyjało rozwojowi skażeń mykotoksynami groźnymi dla zdrowia drobiu

W 2018 r. firmy Biomin i Romer Labs poddały analizie ponad 18 tys. próbek zbóż i gotowych pasz w 79 krajach na całym świecie i stwierdziły, że w ponad 70% przebadanych próbek wykryto obecność mykotoksyn. Toksyny są szczególnie niebezpieczne dla zdrowia kurcząt, ale także dla drobiu w stadach rodzicielskich, ponieważ mogą być przenoszone na dalsze pokolenia w wyniku działania genotoksycznego lub embriotoksycznego.

Ponieważ obecność mykotoskyn stwierdzono w próbkach pochodzących w krajów, gdzie dotychczas obecność tych groźnych toksyn była raczej niska (Europa, Argentyna, kraje Azji Płd.-Wschodniej czy Bliskiego Wschodu), eksperci twierdzą na podstawie przeprowadzonych badań, że postępujące ocieplenie klimatu może sprzyjać rozprzestrzenianiu się skażeń roślin uprawnych groźnymi dla zdrowia zwierząt mykotoksynami.

Dotychczas zaliczono do mykotoskyn ponad 400 różnych związków o charakterze toksycznym. Spośród nich do najbardziej trujących dla drobiu należą m.in. patulina (zaburzenia zdrowia przewodu pokarmowego), beauwerycyna (niszczy układ immunologiczny), fuzaryna (upośledza system nerwowy), alkaloidy sporyszu (wywołują martwicę tłuszczową) czy moniliformina (uszkadza serce).