Bieżący numer

Brexit: RSPCA apeluje do Izby Lordów o utrzymanie obowiązujących przepisów w sprawie dobrostanu zwierząt

Królewskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt RSPCA w Wielkiej Brytanii, jedna z najstarszych organizacji działających w obronie praw zwierząt, skierowała apel do Izby Lordów z prośbą o podjęcie starań w celu zachowania dotychczas obowiązujących przepisów odnośnie praw zwierząt również po opuszczeniu Wielkiej Brytanii struktur Unii Europejskiej w wyniku tzw. Brexitu.

W swoim apelu RSCPA prosi o wprowadzenie przepisów, które będą m.in. zabraniały importu na rynek brytyjski drobiu i mięsa drobiowego z kurcząt poddanych obróbce związkami chloru, wołowiny od zwierząt otrzymujących preparaty hormonalne, jak również produktów, których wytwarzanie wiąże się z cierpieniem zwierząt (np. jaja od kur w chowie klatkowym, wieprzowina z ferm, w których lochy są utrzymywane w kojcach). Tym bardziej, że import takich produktów może wynikać z tego, że są one tańsze, ale ich produkcja nie jest chroniona obroną praw zwierząt czy obowiązującymi w W. Brytanii normami jakościowymi.

Jednocześnie RSPCA apeluje do władz brytyjskich o staranne zachowanie praw zwierząt opartych o takie standardy i normy, jak:

·        traktowanie wszystkich zwierząt jako istoty wrażliwe,

·        utrzymanie zasad wolnego handlu z wykluczeniem produktów zwierzęcych wytwarzanych w warunkach obniżonego dobrostanu,

·        staranne przestrzeganie przepisów dotyczących transportu zwierząt na duże odległości, handlu zwierzętami, które są zagrożone wyginięciem czy pełne etykietowanie surowców i wyrobów żywnościowych.