Bieżący numer

Naukowcy z brytyjskiego RVC utworzyli One Health Poultry Hub

Brytyjski Królewski College Weterynaryjny RVC, który jest integralną częścią Uniwersytetu w Londynie, poinformował 22 stycznia 2019 r. o utworzeniu Centrum Jednego Zdrowia dla Drobiu (One Health Poultry Hub), które skupia 11 krajów i 27 organizacji (głównie z Azji Południowo-Wschodniej) zaangażowanych w badanie i rozwiązywanie problemów zdrowia ludzi w sytuacji intensywnie rozwijającej się produkcji drobiarskiej (produkcja mięsa drobiowego i jaj spożywczych), której towarzyszy wzrost zagrożenia chorobami odzwierzęcymi (zoonozy) potencjalnie stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwłaszcza wtedy, gdy produkcja drobiarska nie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi i szeroko rozumianymi zasadami higieny i dobrostanu.

Gwałtowny rozwój produkcji drobiarskiej stanowi z jednej strony wielką szansę szybkiego zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania ludzi na całym świecie, a zwłaszcza w krajach rozwijających się, na tanie i zdrowe białko zwierzęce, z drugiej jednak strony poprzez coraz częstsze przypadki występowania groźnych chorób drobiu stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez sprzyjanie rozwojowi lekoopornych drobnoustrojów chorobotwórczych oraz bakteryjne skażenia żywności i wysoce zakaźną grypę.

Koncepcja „Jedno Zdrowie” jest wzorcem, w ramach którego zdrowie określane jest jako ciągłe, łączne, globalne i współzależne trwanie przyczyn oraz skutków realizujących się w obrębie ekosystemów i w bytujących w nich populacjach ludzkich i zwierzęcych, przy zabezpieczeniu żywności i równowagi ekonomicznej oraz dobrostanu.